среда, 23 ноября 2016 г.

Автопортрет «Я – педагог і особистість»


Вчитель прагне виховувати цілісну особистість: яка любить свою родину і країну, намагається здобувати нові знання, натхненно досягає своїх цілей.
Сучасний вчитель має допомагати, направляти, підказувати, а учень повинен сам обрати шлях до здобуття знань. Такому вчителю не можна зупинятися у власному розвитку, у власній самоосвіті. Вчитись впродовж всього життя, вчитись кожен день, кожну вільну хвилину. Це стосується не тільки підвищення свого професійного рівня, а й самоосвіти в більш широкому розумінні. Неможна навчати сучасних школярів, якщо ти не є розвиненою особистістю.
 Вчитель інформатики, як ніхто,  повинен постійно підвищувати свої професійні, методичні, педагогічні та загальні знання. Сучасний урок інформатики – це «мозаїка» з камінців кожного предмету. Щоб кожен камінець відблискував своїм кольором потрібно бути ерудованим, обізнаним в різних областях. Інформатика серед шкільних наук є флагманом сучасних технологій. Розвиток будь-якої науки віддзеркалюється на розвиток інформаційних технологій. Сучасна людина повинна мати активну життєву позицію. Має бути патріотом своєї справи, своєї родини, своєї країни.

Коли  навчаєш  дітей, приймаєш на себе велику відповідальність.  Тому, що  помилки вчителів не дуже помітні одразу, але можуть мати наслідки, коли дитина стане дорослою.